หาพร็อพพร้อมๆ สะดุดสายตาผู้ชมงาน แต่งให้เข้ากับธีม

หาพร็อพพร้อมๆ สะดุดสายตาผู้ชมงาน แต่งให้เข้ากับธีมงาน ส่งเสริมการขายด้วย โมเดลพิมพ์ลาย หลายไอเดีย