หมอนมะขามหวาน

หมอนมะขามหวาน งานผลิตที่นำมะขามหวานที่ได้ลวดลาย Texture มีความโค้งงอตามเอกลักษณ์เฉพาะ ของตัวฝักมะขาม มาเป็นหมอนกอด หมอนรองคอ งานหมอนฝักมะขามหวานนี้ได้ผลิตออกมา 2 ชนิด คือ

  • หมอนมะขามหวาน

    แบบหมอนข้างหรือเดินทางก็สามารถนำไปปรับใช้งานได้

  • แบบพวงกุญแจที่ระลึก รับประกันความเหมือน ขนาดเท่ากับฝักมะขามของจริง ก็ว่าได้

งานแบบไทยๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิต ก่อเกิดให้คนรุ่นใหม่ไม่ลืมไปว่า มะขามเป็นเช่นไร ไม่เพียงแค่เห็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่พบเห็นในท้องตลาดเท่านั้น

Bring me hug story

หมอนมะขามหวาน
หมอนมะขามหวาน
พวงกุญแจมะขามหวาน
พวงกุญแจมะขามหวาน

 

พวงกุญแจมะขาม
พวงกุญแจมะขาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *